Giêng hai

Co ro
cũng hết mùa đông
Xuân đã động phòng
rét ngọt giêng hai
Nắng hồng ấm sợi tóc mai
Phập phồng lộc biếc
nụ cài song thưa
Bến xuân cánh én chao mùa
Cải ngồng 
đã muối thành dưa... người chờ
Nghiêng đầu 
trăng điểm hoa mơ
Thuyền tình
vớt được câu thơ giữa dòng
Xin đừng ngoái lại mùa đông
Ngoan hiền em
đặng ấm lòng Giêng - Hai!