Xuân xưa

Còn vài phút nữa đến giao thừa
Khói nhang thơm dắt con về lối cũ
Ngày nhà mình đang còn đông đủ
Lửa bánh chưng thức ngủ một đời con...

Những giao thừa ở biên giới Tây nam
Giữa mùa khô không hoa nào nở được
Lá vàng trút ào ào như thác nước
Lau súng cầm canh, lính trẻ nhớ nhà...

Đã nhiều năm con không phải đi xa
Nhưng tết đến lại bồi hồi con nhớ
Ôi ký ức ngọt lành như hơi thở
Thương tết xưa, nhớ cánh rừng xa...

Tết năm nay nhiều người vẫn xa nhà
Họ đang đứng nới tiền tiêu Tổ quốc
Nhiều người nữa không thể về quê được
Cũng như con từng đón những... Xuân xưa!