Thơi gian

Ngày đã qua đi
ta lại mất một ngày
Bóc tờ lịch
như dứt từng nắm tóc
Có đôi lúc
ta buồn...Lòng muốn khóc!
Nước mắt ngày xanh
tím tái phía chân trời...

Đã hẹn cùng nhau
đi đến cuối nụ cười
Trước mặt, sau lưng
đoạn trường lầy lội
Thì vẫn biết 
tình yêu không có tội
Chiu chắt từng ngày
xin trân quý...Thời gian!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11637','bk55a51cj3fshfkuemq1478cd3','0','Guest','0','54.224.108.238','2018-08-18 03:48:37','/a299068/thoi-gian.html')