Hiển nhiên

Ai cũng biết 
là hoa thì phải đẹp
Nhưng mấy người
đã trân trọng nâng niu
Trời sinh ra phụ nữ 
để được yêu
Nhưng chưa chắc
tất cả đều hạnh phúc!

Khi chớm yêu
xin thề cùng trời đất
Đời gió hoá trầm
tóc đã trắng mây bay
Có điều hiển nhiên
giữa cuộc đời này
Là Cha - Mẹ 
quên mình vì con - Cái!

Ai muốn chia xa
xin bình tâm nghĩ lại
Nụ hôn đầu
run rẩy đến tinh mơ...