Đắng...Lòng!

Sự thật 
đôi khi đến không ngờ
Có nhiều thứ
ta không bằng súc vật
Không thể tin
nhưng lại là sự thật
Chính con người
đang hủy diệt muôn loài...

Kẻ thù của ta
mang dáng dấp con người
Tàn sát nhau
âm thầm như không tưởng
Xin hãy thật lòng
xin đừng tự sướng
Hãy sống vì nhau
Đúng - Nghĩa Con - Người!